E Drejta Romake (Teza)

Më poshtë mund të shkarkoni tezat e E Drejta Romake

P.S. Kliko mbi emrin e dokumentit për t’a hapur nga browser-i ose kliko butonin për t’a shkarkuar.